21. kolovoza 2017.

Napinjanje platna

napinjanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platno za slikanje najčešće ima gramaturu 300-400 g/m2. Kvašenjem platna u vodi potrebno je ukloniti apreturu s platna. Napinje se suho platno. Spoj letvi se učvrsti kako se prilikom napinjanja platna ram ne bi deformirao. Kajle u ovoj fazi nisu u funkciji pa se vade a vraćaju se kad je platno pripremljeno. Platno se sječe po niti tako da sa svake strane okvira ostane 3,5-4,5 cm za preklop.

Prije su se koristili za napinjanje platna tapetarski plavo brunirani ili bakreni ekseri dugi oko 2 cm. Danas se za napinjanje platna češće koristi tapetarski pištolj.

Platno se može napinjati na više različitih načina. Pri napinjanju platna na ram treba postići da platno bude jednako napeto, a niti osnove i potke trebaju biti paralelne sa letvama rama. Platno ne smije biti previše napeto “kao bubanj” da se ne potrga, jer se tutkaljenjem i prepariranjem platno još više zateže.

Najčešće se koristi unakrsno napinjanje platna. Platno se učvrsti po sredini letve ekserima (ne do kraja zakucanim zbog moguće korekcije). Počev od odabrane duže strane lijevo i desno od početnog eksera zakucavaju se po šemi (razdaljina oko 4 cm). Na suprotnoj strani uradi se isto. Postupak se ponavlja na kraćim letvama. Platno se unakrsno nateže sve do kutova. Pri napinjanju platna treba paziti da ekseri leže na istim nitima osnove i potke. Preklop platna se prilikom napinjanja zateže iz sredine platna ali istovremeno i prema kraju letve.

Translate »